Politika varstva osebnih podatkov

Družba 2DIGIT d.o.o., Gorenjska cesta 24, 1234 Mengeš ceni vašo zasebnost in v celoti sledi pravilom varstva osebnih podatkov. Zaupanje gradimo na dobrih poslovnih odnosih in vzajemnem spoštovanju.

V dokumentu opisujemo pravne temelje in namene pri obdelavi vaših osebnih podatkov ob obisku spletne trgovine Najindom.si, in dajemo druge informacije v skladu z zahtevami 13. in 14. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov).

 

  1. Upravljavec osebnih podatkov obiskovalcev in kupcev v spletni trgovini Najindom.si je družba 2DIGIT d.o.o.

Družba nima imenovane pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, vsa vprašanja v zvezi z obdelavo osebnih podatkov pa lahko posamezniki naslovijo na upravljavca preko elektronskega naslova: mi2@najindom.si ali po telefonu, na številko: 040 728 963.

 

  1. Vaše osebne podatke pridobimo, ko obiščete spletno trgovino Najindom.si. Ob obisku spletnega mesta za namen preprečevanja zlorab, vdorov na spletno stran shranimo vaš IP naslov (na podlagi pravnega temelja zakonitega interesa iz 6/I točke f Splošne uredbe o varstvu podatkov). IP naslov obiskovalcev spletne trgovine hranimo tri mesece od dneva pridobitve, potem ga izbrišemo, razen, če bi zaznali, da je povezan z dejanji, ki predstavljajo tveganje za delovanje spletne trgovine.

 

Vaše osebne podatke pridobimo, če opravite nakup v spletni trgovini Najindom.si. Pri tem pridobimo podatke, ki so potrebni za izvršitev nakupa; ime, priimek, naslov (ulica, hišna številka, mesto, poštna številka), elektronski naslov in način plačila (po povzetju, prek Pay Pal ali s kreditno kartico), brskalnik ter napravo preko katere je bil opravljen nakup. Elektronski naslov je potreben za komunikacijo o pripravi, odpremi, dostavi blaga in drugih obvestilih povezanih z nakupom. Neobvezno nam lahko za enake namene zaupate tudi vašo telefonsko številko. Našteti osebni podatki se obdelujejo na podlagi pogodbe (nakupa v spletni trgovini) – pravni temelj iz 6/I točke b Splošne uredbe o varstvu podatkov. Osebne podatke, ki smo jih pridobili ob vašem nakupu bomo hranili najdlje 5 let od sklenitve posla, dlje pa le v skladu z zahtevami davčnih predpisov.

 

Podatek o elektronskem naslovu bomo v skladu z določbami ZEKom-1 (158/II člen) uporabili tudi za obveščanje o ponudbi naših podobnih izdelkov in storitev, pri čemer imate ob vsakem trženjskem sporočilu možnost, da zavrnete takšno uporabo vašega elektronskega naslova, lahko pa to storite že ob njegovem posredovanju z obvestilom na naš e-naslov: mi2@najindom.si.

 

Če bi za namen neposrednega trženja želeli uporabiti podatek o vaši telefonski številki, vas bomo vnaprej prosili za podajo privolitve.

Kadar bi obdelovali vaše osebne podatke na podlagi privolitve, jih bomo hranili do vašega preklica. Privolitev lahko prekličete kadarkoli, s pisnim preklicem na naš e-naslov: mi2@najindom.si.

 

  1. Na spletni strani Najindom.si (in njenih podstraneh) uporabljamo piškotke. Njihov natančen opis najdete tu . Ob obisku spletne strani bomo naložili le tiste piškotke, ki so nujni za njeno pravilno delovanje. Vse ostale (analitične, trženjske, vtičnike družbenih omrežij ipd) pa le, če jih boste sprejeli. Vašo odločitev o sprejemu piškotkov lahko kadarkoli spremenite.

 

  1. Vaših osebnih podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen, kadar to od nas zahtevajo predpisi. Vaših osebnih podatkov tudi ne posredujemo v t.i. tretje države. Vsa obdelava osebnih podatkov, tudi če je zaupana našim pogodbenim partnerjem, poteka znotraj Evropske Unije oziroma Evropskega gospodarskega prostora.

 

  1. Posamezniki imate v zvezi z osebnimi podatki vrsto pravic. Zahtevo za uveljavitev pravic podate pisno, po e-pošti, na elektronski naslov upravljavca: mi2@najindom.si Upravljavec pred izvrševanje pravice preveri identiteto posameznika, odgovor pa mu v roku 1 meseca od podane zahteve vselej pošlje na uradni naslov bivališča. V primeru kompleksnosti zahteve, se rok za njeno izpolnitev lahko podaljša še za 2 meseca, o čemer upravljavec posameznika obvesti in mu kratko pojasni tudi razloge za podaljšanje roka.

 

Pri upravljavcu lahko uveljavite naslednje pravice: pravica dostopa do podatkov, pravico do popravka, pravico do izbrisa podatkov, pravico do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov in pravico do ugovora. Slednjo pravico lahko uveljavite v primeru obdelave osebnih podatkov na podlagi legitimnega interesa upravljavca, zatrjujoč da ta ni močnejši od vaše pravice do varstva osebnih podatkov.

 

Če upravljavec ne ugodi vaši zahtevi za uveljavitev pravice, lahko zahtevate varstvo z vložitvijo ugovora/pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska cesta 22, 100 Ljubljana.

 

 

 

2DIGIT d.o.o.