SPLOŠNI POGOJI SPLETNEGA CENTRA SODOBNIH NAKUPOV SPLETNA PRODAJALNA NAJINDOM.SI SO SESTAVLJENI V SKLADU Z ZAKONOM O VARSTVU POTROŠNIKOV (ZVPOT-UPB2), NA PODLAGI PRIPOROČILGZS IN MEDNARODNIH KODEKSOV ZA E-POSLOVANJE.

S SPLETNIM CENTROM SODOBNIH NAKUPOV SPLETNA PRODAJALNA NAJINDOM.SI UPRAVLJA PODJETJE 2DIGIT d.o.o., JAKŠIČEVA ULICA 5, 1000 LJUBLJANA PONUDNIK STORITEV E-POSLOVANJA (V NADALJEVANJU »PONUDNIK«). OB REGISTRACIJI V SISTEM SPLETNA PRODAJALNA NAJINDOM.SI, OBISKOVALEC PRIDOBI UPORABNIŠKO IME, KI JE ENAKO NASLOVU NJEGOVE ELEKTRONSKE POŠTE TER GESLO. UPORABNIŠKO IME IN GESLO UPORABNIKA NEDVOUMNO DOLOČATA IN POVEZUJETA Z VNESENIMI PODATKI. S POTRJENO REGISTRACIJO PREKO ELEKTRONSKE POŠTE OBISKOVALEC POSTANE UPORABNIK IN PRIDOBI PRAVICO DO NAKUPA. ČE UPORABNIK KADARKOLI KASNEJE ŽELI SVOJ NASLOV ELEKTRONSKE POŠTE ZAMENJATI Z DRUGIM, MORA ZAHTEVEK ZA TO POSLATI NA MI2@NAJINDOM.SI. SPREMEMBA ELEKTRONSKEGA NASLOVA BO IZVEDENA ISTI ALI NAJKASNEJE NASLEDNJI DELOVNI DAN, O TEM PA BO UPORABNIK OBVEŠČEN PREKO ELEKTRONSKE POŠTE. UPORABNIK LAHKO IZVEDE NAKUP TUDI KOT GOST, BREZ REGISTRACIJE. PODATKI O NAKUPU SE UPORABNIKU POSREDUJEJO NA VPISANI ELEKTRONSKI NASLOV. V PRIMERU NAKUPA KOT GOST UPORABNIK NE USTVARI UPORABNIŠKEGA RAČUNA IN ZATO NE POTREBUJE GESLA.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA OBRAVNAVAJO DELOVANJE SPLETNE PRODAJALNE NAJINDOM.SI, PRAVICE UPORABNIKA TER POSLOVNI ODNOS MED PONUDNIKOM IN KUPCEM.PONUDBA ARTIKLOV

Zaradi narave poslovanja preko svetovnega spleta se ponudba Spletne prodajalne NAJINDOM.SI ažurira in spreminja pogosto in hitro.

 

CENE

Spletna cena velja za vse obiskovalce Spletne prodajalne NAJINDOM.SI. Uporabnik postane član kluba Spletna prodajalna NAJINDOM.SI z registracijo v Spletno prodajalno NAJINDOM.SI. Registracija je možna tudi med postopkom nakupa.

Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno napisano drugače.

Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo v naprej določene veljavnosti.

Cene veljajo v primeru plačila z zgoraj navedenimi načini plačila, pod zgoraj navedenimi pogoji. Kljub izjemnim naporom, da bi zagotovili najbolj ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o ceni napačen. V tem primeru, ali v primeru, da se cena artikla spremeni med obdelavo naročila, bo ponudnik kupcu omogočil odstop od nakupa, hkrati pa bo ponudnik kupcu ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko zadovoljstvo.

Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je sklenjena v trenutku, ko ponudnik potrdi naročilo (kupec prejme elektronsko sporočilo o statusu naročila). Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za ponudnika kot za kupca.

Popusti, promocijske kode ipd.se ne seštevajo.


PROMOCIJSKA KODA

Promocijska koda prinaša različne ugodnosti pri nakupu in je časovno omejena. Aktivno promocijsko kodo najdeš na naslovni strani oglasnega sporočila, na strani posameznega oddelka, v našem e-obveščevalcu ali drugih medijih.


PRAVILA NAGRADNIH IGER

Opredelitev pojmov
Organizator nagradne igre je podjetje 2DIGIT d.o.o., Jakšičeva ulica 5, 1000 Ljubljana. Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki v sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah.

Dobitnike nagrad določi naključna funkcija računalniškega izbora ali komisija organizatorja.

Pravica sodelovanja v nagradni igri
Udeleženci nagradne igre so lahko fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo pravil nagradne igre. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila nagradne igre s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

Pravila sodelovanja v nagradni igri 
Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre.

Elektronsko nagradno žrebanje
V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradne igre .En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti.

Obveznosti izžrebanca
Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel.

Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki (e-pošta) posredovati svoje osebne podatke – ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko številko, vse najkasneje v dveh dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade.

V kolikor organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka, ko dobitnik pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

Varstvo osebnih podatkov
Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadarkoli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

Objava pravil nagradne igre 
Udeleženci nagradne igre z oddajo svojih podatkov prek vnosne forme na tej strani soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.


POSTOPEK NAKUPA

 1. Naročilo sprejeto
  Po oddaji naročila kupec prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. Registriranim uporabnikom so na spletni strani ponudnika vselej dostopni izčrpni podatki o statusu in vsebini naročila.
 2. Naročilo potrjeno
  Ponudnik naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih artiklov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Ponudnik lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko. Pri dobavi blaga, ki ga ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču, je ponudnik izključno vezan na dobavo s strani ponudnikovega dobavitelja in na čas, v katerem lahko ponudnikov dobavitelj dostavi blago do ponudnika. Prek elektronske pošte ponudnik kupca sproti obvešča o ažurnih podatkih v zvezi z dobavo blaga. Če je dobavna doba zelo dolga in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči ponudniku, ki bo artikel odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitna že vplačana sredstva, ostale artikle iz naročila pa po izbiri kupca, ali dobavil, ali pa celotno naročilo storniral. Če dobavitelj ponudniku ne potrdi dobavljivosti naročenih artiklov najkasneje do izteka treh mesecev od dneva oddaje naročila, lahko ponudnik naročilo kupca zavrne iz razloga, ker blago ni na razpolago. Z dnem zavrnitve naročilo kupca preneha veljati. Ponudnik ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobave blaga, ki ga ponudnik nima na zalogi v lastnem skladišču.
 3. Blago odpremljeno
  Ponudnik v dogovorjenem roku blago pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. Ponudnik v omenjenem elektronskem sporočilu pouči kupca tudi o politiki vračila blaga, kam se lahko obrne v primeru zamude pri dostavi in kam se lahko obrne v primeru pritožbe.

V primeru, da se kupec odloči za preklic naročila, nas mora o tem nemudoma obvestiti na telefonsko številko 064 239 857 ali preko e-maila mi2@NajinDom.si. Če se zgodi, da je naročilo že odpremljeno, pošiljko kupec zavrne dostavni službi. V primeru osebnega prevzema (ko je blago že pripravljeno na prevzem), pa kupec prav tako svojo željo po preklicu naročila sporoči preko zgoraj omenjene telefonske številke ali e-maila.


GARANCIJA

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo artikla. Če informacije o garanciji ni, artikel nima garancije.

STVARNA NAPAKA

Kdaj je napaka stvarna? Predvsem kadar:
· artikel nima lastnosti, ki omogočajo njegovo normalno rabo
· se kupcu izroči artikel, ki se z modelom ne ujema, izjema so le modeli, prikazani zaradi obvestil.

Kako se preverja primernost artikla?
Preverja se z drugim, brezhibnim artiklom enake vrste, hkrati pa tudi z izjavami proizvajalca oziroma navedbami na samem artiklu.

Kako se stvarno napako uveljavi?
Kupec nas mora o morebitni stvarni napaki skupaj z natančnim opisom le-te in na lastne stroške obvestiti v zakonsko določenem roku. Kupec nam hkrati omogoči pregled artikla.

V katerih primerih naj uveljavljam stvarno napako?
V primerih ko blago nima garancije. Potrebno jo je uveljavljati v zakonsko predpisanih rokih. Pravico do uveljavljanja stvarnih napak natančneje urejajo določila zakona o varstvu potrošnikov.

VRNJENI ARTIKLI

Vrnjeni artikli so artikli, ki so bili na Spletna prodajalna NAJINDOM.SI vrnjeni in imajo pomanjkljivosti (poškodovana embalaža, praske na steklu, itd.). Tip pomanjkljivosti oziroma stanje artikla je zapisano ob posameznem artiklu in tudi na računu.

S pregledom vrnjenih artiklov zagotavljamo njihovo brezhibno delovanje.

Zaradi tega je spremenjeno tudi obdobje garancije, ki je ravno tako zapisano ob vsakem artiklu iz kategorije ‘Vrnjeni artikli’ in tudi navedeno na računu.

Artiklov, ki so kategorizirani kot ‘Vrnjeni artikli’ ni mogoče vrniti in zamenjati za enak, nov artikel brez doplačila, možna pa je zamenjava za enak ali drug artikel enake vrednosti (ali z doplačilom razlike).


VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Najindom.si se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika v skladu z ZVOP-1.

Najindom.si za nedoločen čas hrani naslednje podatke članov najindom.si: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s najindom.si.

Najindom.si navedene osebne podatke uporabi izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo s članom.

Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.

Najindom.si hrani samo za čas do izpolnitve naročila naslednje podatke obiskovalcev najindom.si: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslove za dostavo, državo prebivališča, čas in datum registracije in arhiv komunikacije s najindom.si. Po izpolnitvi naročila se hranijo samo še podatki v zvezi s posameznim naročilom, do katerih je mogoč dostop samo prek poznavanja številke računa in številke naročila.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

 


KOMUNIKACIJA

Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:

 • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
 • pošiljatelj bo jasno razviden,
 • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
 • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil,
 • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.


MNENJA/KOMENTARJI UPORABNIKOV

Mnenja oziroma komentarji uporabnikov ter recenzije izdelkov, ki jih kupci napišejo, so del funkcionalnosti trgovine, ki so namenjene skupnosti uporabnikov. Ponudnik omogoča, da mnenje napiše katerikoli registrirani uporabnik trgovine, pred dokončno objavo pa jih ponudnik pregleda. Ponudnik ne bo objavil mnenj oziroma prispevkov, ki so kakorkoli žaljivi, obsceni ali po mnenju ponudnika ne nudijo koristi drugim uporabnikom in obiskovalcem.

Z oddajo mnenja ali komentarja se uporabnik izrecno strinja s pogoji uporabe in ponudniku dovoljuje objavo dela ali celotnega teksta v vseh elektronskih in drugih medijih. Ponudnik ima pravico vsebino uporabljati časovno neomejeno in za katerikoli namen, ki je v poslovnem interesu ponudnika, vključno z objavo v oglasih ali drugih marketinških komunikacijah. Avtor mnenja hkrati izjavlja in zagotavlja, da je lastnik materialnih in moralnih avtorskih pravic za napisana mnenja in komentarje ter da te pravice neizključno in časovno neomejeno prenaša na ponudnika.


VARSTVO OTROK

Oglasna sporočila bodo jasno razvidna (upoštevajoč starost) in jasno ločena od iger in tekmovanj. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

Ponudnik ne sme sprejemati naročila od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi zato imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov.

Ponudnik brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki.

Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do izdelkov ali storitev, ki so škodljive za otroke.


ODVEZA ODGOVORNOSTI

Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na njegovih straneh. Kljub temu, pa se lahko lastnosti artiklov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da ponudnik ne uspe popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru, bo ponudnik kupca obvestil o spremembah in mu omogočil odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.

Ponudnik ne odgovarja za vsebino mnenj o artiklih, ki jih napišejo obiskovalci. Ponudnik mnenja pred objavo pregleda in zavrne tista, ki vsebujejo očitne neresnice, so zavajajoča ali žaljiva. Ponudnik ne odgovarja za informacije v mnenjih in se odvezuje kakršnekoli odgovornosti, ki izvira iz informacij v mnenjih.

Čeprav se ponudnik trudi zagotoviti natančne fotografije prodajnih artiklov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične.Fotografije ne zagotavljajo lastnosti artikla.

Ponudnik ima možnost odstopa od pogodbe s stranko le, če se ugotovi očitna napaka (46. člen OZ). Kot očitno napako se opredeli bistvene lastnosti predmeta in vse zmote, ki se po običajih v prometu ali po namenu strank štejejo za odločilne ter jih ponudnik v primeru vednosti ne bi potrdil oziroma sklenil pogodbe. To vključuje tudi očitne napake v ceni.

Ponudnik si pridržuje pravico, da pogoje poslovanja spremeni kadarkoli in na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.


PRITOŽBE IN SPORI

Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik se po vseh močeh trudi izpolnjevati svojo dolžnost vzpostaviti učinkovit sistem obravnavanja pritožb in določiti osebo, s katero se, v primeru težav, kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Pritožba se odda prek e-poštnega naslova mi2@NajinDom.si.Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Ponudnik se zaveda, da je bistvena značilnost potrošniškega spora, vsaj kar zadeva sodno reševanje, njegova nesorazmernost med ekonomsko vrednostjo zahtevka in stroški, ki nastanejo pri reševanju samega spora.To je tudi glavna ovira, da potrošnik ne sproži spora pred sodiščem.Zato se ponudnik prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno.

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov!


PIŠKOTKI

Med obiskom naših spletnih strani na vaš računalnik ali drugo napravo naložimo piškotke, ki vam pomagajo, da se lažje znajdete v množici informacij in funkcionalnosti, ki vam je na voljo. Z njimi bo ob vaših naslednjih obiskih enostavnejša prijava, prikaz strani bo vedno tak, kot ste si izbrali nazadnje, prav tako pa boste lažje prišli do izdelkov, ki ste jih v preteklosti želeli kupiti.

Brez skrbi, z našimi piškotki ne zbiramo informacij, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati, prilagoditi cene, marže in podobno. A delovanje naših spletnih strani je brez teh piškotkov praktično nemogoče. Čeprav za njihovo uporabo ne potrebujemo vaše privolitve, vas prosimo, da nadaljujete z uporabo naših strani le, če s tem soglašate. Če imate kakršnekoli dvome ali vprašanja, smo vam na voljo za pojasnila preko naslova info@najindom.si.

Naša spletna stran je le ena izmed nekaj milijard strani, na katerih lahko na vašo napravo dobite tudi piškotke Google, Facebook, Twitter, Youtube in drugih družbenih omrežij, oziroma le te vaš piškotek ob obisku naše strani preberejo. Te strani lahko tako zbrane podatke uporabljajo za različne namene, od analitike, oglaševanja, pa do izboljšave svojih produktov.

Ker to po slovenski zakonodaji predstavlja večji poseg v zasebnost uporabnika, za njihovo uporabo potrebujemo vašo privolitev. Z vso skrbnostjo smo preverili pogoje delovanja teh strani in menimo, da z aktivnostmi na naših straneh ne kršijo vaše zasebnosti. Vsem uporabnikom naših strani svetujemo, da v uporabo piškotkov privolijo.

Ne pozabite! Shranjevanje piškotkov imate pod popolnim nadzorom preko vašega brskalnika. Z izbiro ustreznih opcij v vašem brskalniku lahko shranjevanje piškotkov po želji kadarkoli omejite ali onemogočite, piškotke na vaši napravi pa lahko kadarkoli trajno zbrišete.

Piškotki, ki jih uporabljamo.

 

Ponudnik bo blago oziroma storitev dostavil v dogovorjenem roku.

Predvidoma je dostava za izdelke, ki so na zalogi naslednji delovni dan, če je naročilo oddano do 12:00 ure. Za izdelke, ki niso na zalogi je dostava predvidena v roku 5 do 10 delovnih dni.

Včasih se zgodi, da zaradi tehnične napake ali drugih nepredvidljivih dogodkov izdelka na zalogi ne pošljemo naslednji dan. Če izdelek, ki je na zalogi čakate že dlje kot 4 delovne dni nas prosimo obvestite na mi2@najindom.si ali preko kontaktnega obrazca v razdelku kontakt.

Pogodbeni partner za dostavo pošiljk sta DPD in Pošta Slovenije ter za Italijo GLS, vendar si ponudnik pridržuje pravico izbrati drugo dostavno službo, če bo s tem lahko naročilo izpolnil bolj učinkovito. Pošiljke pošiljamo s priporočeno pošto ali paketno dostavo. Dostava je možna po celem svetu.

DržavaStroški dostaveBrezplačna dostava
Slovenija2,50 € (plačilne kartice, nakazilo na TRR, Moneta, PayPal)

3,50 € (plačilo po povzetju)

Naročila nad
50 EUR

Najindom omogoča naslednje načine plačila:

 • nakazilom na račun upravitelja Spletne prodajalne NAJINDOM.SI – 2DIGIT d.o.o., po ponudbi/predračunu,
 • plačilom po povzetju (storitev opravlja podjetje Pošta Slovenije),
 • plačilno oziroma kreditno kartico (storitev zagotavlja BrainTree, ki je del podjetja PayPal),
 • preko Paypal-a
 • Moneta (storitev zagotvalja Telekom Slovenije)

* Pri posameznih naročilih si pridržujemo pravico do zahtevka po plačilu z nakazilom na račun upravitelja Spletne prodajalne NAJINDOM.SI – 2DIGIT d.o.o.,  po ponudbi/predračunu.

Ponudnik kupcu izda račun na trajnem mediju, z razčlenjenimi stroški. Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov na računu in o morebitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh od prejema. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v elektronski obliki shranjena na strežniku ponudnika in kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (Moj profil).

REKLAMACIJE, PRITOŽBE IN VRAČILA ARTIKLOV

ODSTOP OD POGODBE

Potrošnik ima pravico, da v 14 dneh od prevzema blaga podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

To lahko stori preko

 • elektronske pošte na reklamacije@najindom.si z zadevo: “Vračilo in št. naročila” ali
 • preko obrazca spodaj (priporočamo za hitrejšo obravnavo).

Rok vračila se začne šteti en dan po datumu prevzema. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga. Blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe (nakupa).

Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Tudi pri tovrstnem primeru stroške vračila krije potrošnik.

Proizvajalec artikla predpiše tudi njegovo originalno embalažo (v skladu s 36. členom Zakona o varstvu potrošnikov). Ker je embalaža sestavni del artikla, jo je ob morebitnem vračilu prav tako treba priložiti tako, kot je bila v prvotnem stanju v času prejetja artikla (torej nepoškodovano in v nespremenjeni količini). Pri vračilu artiklov se vrne samo znesek vrednosti artiklov brez stroškov dostave.

REKLAMACIJE

Kupec ima pravico, do reklamacije v zakonitem roku. Reklamacije sprejemamo v

 • pisni obliki na e-mail z zadevo REKLAMACIJA s pripisom – ŠTEVILKA NAROČILA na reklamacije@najindom.si ali
 • preko obrazca spodaj (priporočamo za najhitrejšo obravnavo).

V primeru reklamacije je kupec dolžan vrniti artikel prodajalcu na s prodajalcem dogovorjen naslov. Reklamacija se šteje za veljavno, če pri pregledu ugotovljeno, da izdelek izpolnjuje pogoje za reklamacijo upoštevajoč Zakon o obligacijskih razmerjih in Zakon o varstvu potrošnikov.

Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki in je prodajalec reklamacijo odobril, ima pravico od prodajalca zahtevati, da:

 • odpravi napako na blagu ali
 • vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali
 • blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali
 • ponudi drug izdelek v enaki oz. večji vrednosti ali
 • vrne plačani znesek (brez stroškov dostave)

VRAČILA VPLAČIL OZ. DENARJA

Vračilo vplačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. Vračila vplačil vršimo na sledeče načine:

 • Če je bilo naročilo plačano po povzetju, denar vrnemo na TRR kupca (kupec mora posredovati TRR).
 • Če je bilo naročilo plačano preko Monete, denar vrnemo na TRR kupca (kupec mora posredovati TRR).
 • Če je bilo naročilo plačano preko PayPal-a, denar vrnemo preko sistema PayPal,
 • Če je bilo naročilo plačano s kreditno kartico , denar vrnemo na kreditno kartico preko sistema oz. procesorja BrainTree.

Vrnitev prejetega blaga podjetju v roku za odstop od pogodbe se šteje za sporočilo o odstopu od pogodbe.

Možnost vračila ne velja, če je potrošnik odprl varnostni pečat.

Vračila ne vsebujejo stroškov dostave.

OBRAZEC ZA VRAČILA ARTIKLOV
[contact-form-7 404 "Not Found"]


Vračilo izdelka (mi ni všeč)Reklamacija izdelka (pokvarjen, nedelujoč izdelek)Ostalo


odpravitev napake na blagudelna vrnitev denarja v sorazmerju z napakoblago z napako zamenjati z novim brezhibnim blagomponudi drug izdelek v enaki oz. večji vrednostivrniti plačani znesek (brez stroškov dostave)

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja